Objekti 1

Data e fillimit: 15.04.2020
Data e mbarimit: 01.08.2020
Adresa: Rr. Dëshmorët e Lirisë (Rruga e Spitalit), 106, Gjakovë, Kosovë