Objekti 2


Data e fillimit: 13.09.2021
Data e mbarimit: 31.12.2022
Adresa: Rr. Dëshmorët e Lirisë (Rruga e Spitalit), Gjakovë, Kosovë