Objekti 4

Data e fillimit 15.07.2022
Data e mbarimit: 01.09.2023
Adresa: Rr. Dëshmorët e Lirisë (Rruga e Spitalit), 106, Gjakovë, Kosovë